THÔNG BÁO HỘI THẢO

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG "NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM".

Vui lòng xem chi tiết:

Thông báo hội thảo (tập tin pdf)

THÔNG BÁO HỘI THẢO LẦN 2 (tập tin pdf)

Đăng ký tham dự hội thảo (theo mẫu Google form)

Danh sách tham luận đăng ký Hội thảo (tính đến 10/7/2017)

 

 FACEBOOK GROUP

Mời các bạn sinh viên, HVCH và NCS tham gia Nhóm FB của Bộ môn Ngôn ngữ học để cập nhật thông tin hoạt động.