THÔNG BÁO HỘI THẢO

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG "NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM".

Vui lòng xem chi tiết:

Thông báo hội thảo (tập tin pdf)

Đăng ký tham dự hội thảo (theo mẫu Google form)

 

 FACEBOOK GROUP

Mời các bạn sinh viên, HVCH và NCS tham gia Nhóm FB của Bộ môn Ngôn ngữ học để cập nhật thông tin hoạt động.