Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh


Kính gửi các anh chị HVCH và NCS, 


Bộ môn thông tin đến các anh chị Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018. Đề nghị các anh chị thực hiện nghĩa vụ đóng học phí.
Thông tin chi tiết, các anh chị có thể xem tập tin đính kèm hoặc tại link sau:
http://khtc.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=0451bffa-0fb4-4024-826a-e2ac4546ee6a

Trân trọng./.
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.