LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THÁNG 10-11/2018

Cập nhật ngày 06/11/2018

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THÁNG 10-11/2018


1. Lịch bảo vệ Luận văn của HVCH Nguyễn Đặng Tường Vi

- Thời gian: 13h giờ 30, thứ Ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018.

- Địa điểm: Phòng C105, Trường ĐH KHXH&NV, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

- Đề tài: " Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của ngôn ngữ Bài chòi Bình Định - Phú Yên"

  

2. Lịch bảo vệ Luận văn của HVCH Bùi Thị Diệu Trang

- Thời gian: 14h giờ 30, thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2018.

- Địa điểm: Phòng C105, Trường ĐH KHXH&NV, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

- Đề tài: Xưng hô trong tiếng Việt nhìn từ góc độ mạng quan hệ xã hội (trên cứ liệu phim truyện Việt Nam) "


3. Lịch bảo vệ Luận văn của HVCH Nguyễn Tiến Trinh

- Thời gian: 08h00, ngày 06 tháng 11 năm 2018

- Địa điểm: Phòng D202 , Trường ĐH KHXH&NV, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng 

- Đề tài: "Ẩn dụ tu từ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa"

 

4. Lịch bảo vệ Luận văn của HVCH Nguyễn Thị Ngọc Huyền

- Thời gian: 14h30, ngày 12 tháng 11 năm 2018

- Địa điểm: Phòng D302 , Trường ĐH KHXH&NV, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng 

- Đề tài: "Chuyển dịch liên từ BUT trong tiếng Anh sang tiếng Việt"


 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.