PGS.TS Micheal Hadzantonis nói chuyện về Ngôn ngữ học Nhân học

Vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, nhân dịp PGS.TS Michael Hadzantonis (Trường ĐH Malaysia) đến Việt Nam, trên cơ sở định hướng phát triển của Bộ môn Ngôn ngữ học và để sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận một lĩnh vực liên ngành Ngôn ngữ học hiện chưa được nghiên cứu nhiều tại Việt Nam, Bộ môn Ngôn ngữ học có tổ chức một buổi nói chuyện cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Bộ môn về các lĩnh vực nghiên cứu của Ngôn ngữ học Nhân học.

Trong buổi nói chuyện, GS đã trình bày những vấn đề cơ bản của nghiên cứu Ngôn ngữ học Nhân học. Ông nhấn mạnh, nhà nghiên cứu Ngôn ngữ học Nhân học là người phải trải nghiệm cùng với cộng đồng, thực sự "trở thành" một phần của cộng đồng. Thông qua những nghiên cứu về Ngôn ngữ mà các giá trị văn hóa, xã hội, kinh tế (sự phát triển), tôn giáo...cũng được bộc lộ. Nghiên cứu Ngôn ngữ học Nhân học không chỉ là nghiên cứu các yếu tố cá nhân mà cả những yếu tố liên nhân, cộng đồng. Và mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng thì vô cùng linh hoạt. Để nghiên cứu, có hai phương pháp cơ bản: Quan sát, tham dự và đối chiếu. GS cũng đề cập đến hệ thống các ký hiệu, biểu tượng cũng như vấn đề bản sắc trong nghiên cứu.

Thông qua những nghiên cứu về cộng đồng người đồng tính ở Hàn Quốc của mình cũng như so sánh với các cộng đồng tương tự khu vực châu Á khác (như Nhật Bản, Việt Nam, Malasia, Lào, Campuchia...), GS cho rằng sự khác biệt mấu chốt của cộng đồng này so với các quốc gia trong khu vực chính bởi tính mẫu hệ của người Hàn Quốc.

Mặc dù còn nhiều vấn đề mới mẻ, lý thú, PGS.TS Michael Hadzantonis cũng đã mang đến cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Bộ môn những cái nhìn mang tính khái quát trong nghiên cứu Ngôn ngữ học Nhân học.

Tin: Trúc Hà

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.