BCN Bộ môn gặp gỡ HVCH, NCS đầu năm học

Sáng 12 tháng 9 năm 2017, BCN Bộ môn NNH đã gặp gỡ và làm việc với các anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh đã trúng tuyển đợt 1 năm học 2017-2018.

Nội dung buổi họp bao gồm:

  • Giới thiệu BCN Bộ môn, các thầy cô phụ trách, thầy cô giáo vụ Sau đại học;
  • Phổ biến một số quy định trong liên lạc, trao đổi với Bộ môn và Giáo vụ;
  • Đối với HVCH, Bộ môn giới thiệu các chương trình cao học theo 3 hình thức: nghiên cứu, định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng với số lượng môn học và yêu cầu đối với luận văn khác nhau; 
  • Đối với NCS, Bộ môn Giới thiệu chương trình tiến sĩ gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ học và NNH So sánh Đối chiếu, nội dung các chuyên đề, quy trình học và bảo vệ luận án;
  • Thống nhất về hình thức thông báo lịch bảo vệ LV, LA; thời khoá biểu học các lớp; quy định điểm danh.
  • Nhắc nhở về vấn đề công bố khoa học liên quan đến luận văn, luận án và một số kinh nghiệm để tránh trễ hạn bảo vệ luận văn luận án.
  • Trả lời một số thắc mắc của HVCH và NCS.

 
Đợt tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017, Bộ môn đón nhận 08 học viên cao học Khoá 2017-2019, 08 nghiên cứu sinh chương trình NNH, 04 nghiên cứu sinh chương trình NNH - So sánh đối chiếu khoá 2017-2020.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.