LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN THÁNG 01/2019

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN THÁNG 01/2019


1. Lịch bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Trần Thanh Dũ

- Thời gian: 07h giờ 30, thứ Sáu, ngày 04 tháng 01 năm 2019.

- Địa điểm: Phòng D201, Trường ĐH KHXH&NV, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

- Đề tài: "Đặc điểm ngôn ngữ của khẩu hiệu tuyên truyền tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh)"

  

2. Lịch bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Phạm Hồng Hải

- Thời gian: 14h giờ 00, thứ Sáu, ngày 11 tháng 01 năm 2019.

- Địa điểm: Phòng D201, Trường ĐH KHXH&NV, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

- Đề tài: "Cấu trúc tham tố của tính từ tiếng Việt (đối chiếu với cấu trúc tương ứng trong tiếng Anh)"


3. Lịch bảo vệ Luận án cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Hữu Thế

- Thời gian: 08h30, thứ Năm, ngày 17 tháng 01 năm 2019

- Địa điểm: Phòng C105 , Trường ĐH KHXH&NV,  10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM

- Đề tài: "Thành ngữ trong một số truyện ngắn, tiểu thuyết Việt Nam hiện đại (so sánh với một số tác phẩm tiếng Anh)"

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.