THƯ MỜI HỘI THẢO QUỐC TẾ “NHỮNG VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC Ở VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á”

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Số:…./XHNV-NNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 02tháng 5năm 2018

 

 

 

 

 

  

THƯ MỜI

HỘI THẢO QUỐC TẾ “NHỮNG VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC

Ở VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia Hội thảo quốc tế “Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á”

 1. NỘI DUNG VÀ CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

  Nội dung Hội thảo bao gồm tất cả các vấn đề truyền thống và hiện đại về Ngôn ngữ học nói chung, về Việt ngữ và các ngôn ngữ Đông Nam Á nói riêng. Đặc biệt, Hội thảo khuyến khích việc nghiên cứu các vấn đề hiện đại của tiếng Việt, của các ngôn ngữ Đông Nam Á theo hướng so sánh đối chiếu, ứng dụng và liên ngành. Các chủ đề chính của hội thảo bao gồm:

 • Ngôn ngữ học cấu trúc của tiếng Việt và các ngôn ngữ Đông Nam Á;
 • So sánh đối chiếu các ngôn ngữ ở Đông Nam Á;
 • Ngôn ngữ học ứng dụng và các sản phẩm ứng dụng ngôn ngữ học vào đời sống xã hội ở Việt Nam và Đông Nam Á;
 • Lịch sử ngôn ngữ và các vấn đề phân nhánh ngôn ngữ;
 • Vai trò của truyền thông, của công nghệ thông tin và mạng internet đối với sự phát triển và biến đổi các ngôn ngữ ở Việt Nam và Đông Nam Á;
 • Sự biến đổi về phương ngữ học và các biến thể xã hội của ngôn ngữ;
 • Tình hình sử dụng ngôn ngữ của các tộc người thiểu số ở Việt Nam và Đông Nam Á;
 • Các vấn đề xác định vị thế ngôn ngữ, chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam và Đông Nam Á;
 • Các ngôn ngữ ở Đông Nam Á dưới lăng kính các tham tố xã hội và các tham tố tâm lý;
 • Thời gian gửi tóm tắt báo cáo: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 7 năm 2018.
 • Thời gian gửi báo cáo chính thức: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.
 • Thời gian Ban tổ chức trả lời kết quả duyệt bài:  ngày 30 tháng 10 năm 2018 (bằng email).
 • Thời gian đăng ký tham dự: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018  đến ngày 10 tháng 11 năm 2018.
 • Quá trình hình thành tộc người thể hiện qua ứng xử ngôn ngữ của các dân tộc ở Đông Nam Á;

  Và các vấn đề khác thuộc Nhân học ngôn ngữ, Ngôn ngữ học ứng dụng …

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
   • Thời gian tổ chức (dự kiến): các ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2018.
   • Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  2. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO
 • Trình bày báo cáo tại Hội thảo (paper presentation): (Các) tác giả có bài được chọn trình bày sẽ có thời gian 20 phút (bao gồm thời gian để trình bày và thảo luận).
 • Trình bày dưới hình thức áp phích (poster presentation): (Các) tác giả có bài được chọn trình bày dưới hình thức áp phích sẽ in, dán áp phích và trình bày trong thời gian nghỉ giải lao giữa các phiên hay trước/sau thời gian chính thức của ngày Hội thảo.
  1. THỜI HẠN GỬI BÀI VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
 • Hình thức đăng ký:

  Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến tại trang chủ của Bộ môn Ngôn ngữ học http://nnh.hcmussh.edu.vn (cùng các thông tin khác như chương trình được cập nhật, kết quả tuyển chọn bài báo cáo, hội đồng khoa học, quy cách tóm tắt và quy cách áp phích, các hoạt động tiền Hội thảo và hậu Hội thảo…).

  1. CHI PHÍ ĐI LẠI, ĂN Ở

   Chi phí đi lại ăn ở trong thời gian diễn ra Hội thảo do khách hoặc cơ quan của khách tham dự tự chi trả. Các thông tin khác sẽ được Ban tổ chức đăng tải ở trang web của Hội thảo. Ban tổ chức Hội thảo sẽ gửi Thư mời đến khách đã đăng ký tham gia ngay sau khi có kết quả duyệt bài. Khách đăng ký sẽ được cấp Giấy xác nhận tham gia Hội thảo khi Hội thảo kết thúc. Báo cáo có chất lượng tốt sẽ được tuyển chọn in trong kỷ yếu có chỉ số ISBN (phát hành sau Hội thảo).

  2. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Các thông tin khác xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế “Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á”

Văn phòng Bộ môn Ngôn ngữ học

Phòng C302, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

Số điện thoại: 028-38293828 (nhấn số nội bộ 161).

Địa chỉ thư điện tử: lcussh2018@hcmussh.edu.vn; nnh@hcmussh.edu.vn

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.