Thông báo Đăng ký chuyên đề NCS đợt 2 năm 2017

Theo kế hoạch dự kiến, Bộ môn Ngôn ngữ học sẽ tổ chức bảo vệ chuyên đề tiến sĩ đợt 02 năm 2017 cho nghiên cứu sinh các chuyên ngành Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu như sau:

- Thời gian đăng ký bảo vệ chuyên đề: hạn chót ngày 15/09/2017.

- Thời gian bảo vệ: tháng10 năm 2017.

- Số chuyên đề bảo vệ tối đa mỗi đợt: 02 chuyên đề.

- Thủ tục đăng ký chuyên đề bao gồm: 02 cuốn chuyên đề kèm theo 01 đơn xin bảo vệ có chữ ký của người hướng dẫn (theo mẫu) và bản photo biên lai học phí, biên lai bảo vệ chuyên đề trễ hạn, đơn giải trình lý do bảo vệ chuyên đề trễ hạn (theo mẫu).

Để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, đề nghị quý Anh/Chị nghiên cứu sinh nộp chuyên đề cho Bộ môn đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.