Lịch bảo vệ Sau đại học tháng 4/2021

LỊCH BẢO VỆ SAU ĐẠI HỌC THÁNG 4/2021


 1. HVCH: Trương Thị Lan Hương

  Bảo vệ Luận văn

  Đề tài: Hành vi từ chối gián tiếp trong tiếng Việt (có so sánh với tiếng Nga)

  Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 22/4/2021

  Địa điểm: Phòng D302

   

 2. NCS: Hồ Văn Hận

  Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM

  Đề tài: Cách biểu đạt tình thái nhận thức tiếng Anh và tiếng Việt

  Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 29/4/2021

  Địa điểm: Phòng D201

   

 3. NCS: Đặng Thị Bảo Dung

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ của diễn ngôn chính luận tiếng Việt (so sánh với diễn ngôn chính luận tiếng Anh)

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 29/4/2021

Địa điểm: Phòng D201

 

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.