Thông báo về việc đăng kí đề tài luận văn khóa 2017 - 1

Thông báo về việc đăng kí đề tài luận văn khóa 2017 - 1

Theo quy chế đào tạo SĐH cho học viên cao học và để đảm bảo thời gian thực hiện luận văn của học viên, nay Bộ môn Ngôn ngữ học trân trọng thông báo đến quý anh/chị học viên cao học ngành Ngôn ngữ học khóa 2017 đợt 01 về thời gian nộp và bảo vệ đề tài luận văn cao học. 

Chi tiết xem file đính kèm: TB đăng ký đề tài LV 2017-1.doc

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.