Giới thiệu chương trình cử nhân NNH

1. Trình độ kiến thức:

Ngành Ngôn ngữ học trang bị kiến thức cho sinh viên một cách có hệ thống:

-Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, đặc biệt là các vấn đề lý luận đại cương về ngôn ngữ học và về ngôn ngữ loài người;

-Kiến thức cơ bản theo hướng chuyên sâu, chất lượng cao về các phân ngành khác nhau của ngôn ngữ học như ngôn ngữ học mô tả, ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, ngôn ngữ học lịch sử, ngôn ngữ học xã hội, ứng dụng ngôn ngữ học, ngôn ngữ học liên ngành và các khuynh hướng mới trong ngôn ngữ học hiện đại.

-Kiến thức cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lí thuyết, đặc biệt là các kiến thức cơ sở về ngữ âm học tiếng Việt, từ vựng học tiếng Việt, ngữ pháp học tiếng Việt, ngữ dụng học tiếng Việt, ứng dụng Việt ngữ học vào giải quyết những vấn đề thực tế;

-Kiến thức cơ bảnvề ngôn ngữ học ứng dụng, đặc biệt là ở các lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ, dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, ngôn ngữ báo chí, truyền thông, biên tập và xuất bản, ngôn ngữ dịch thuật, ngôn ngữ máy tính, v.v;

-Kiến thức cơ bản và nâng cao về Việt ngữ học, về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, đặc biệt là việc ứng dụng Việt ngữ vào các lĩnh vực của đời sống dân sinh;

2.  Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử  nhân ngành Ngôn ngữ học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp với các kỹ năng cần thiết có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

2.1. Năng lực nhận thức, tư duy

- Nhớ, hiểu và trình bày (T1)

- Vận dụng và phân tích (T2)

- Phân tích đánh giá, tổng hợp (T3)

2.2. Kỹ năng thực hành

- Kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ học và Việt ngữ học. (KN1)

- Kỹ năng viết báo, biên tập báo chí, xuất bản.(KN2)

- Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, lưu trữ văn bản.(KN3)

- Kỹ năng vận dụng tổng hợp và trình bày được vấn đề của mình (KN4) (bao gồm những kỹ năng: - Kỹ năng làm việc nhóm; - Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề; - Kỹ năng giao tiếp, ứng xử xã hội)

3. Về phẩm chất nhân văn:

   Cử nhân ngành Ngôn ngữ học, và chương trình đào tạo Ngôn ngữ học được định hướng theo mục tiêu đào tạo con người có tri thức chuyên môn vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Trung thành với Tổ quốc, tự hào về dân tộc (TĐ1)

- Năng động, tự tin, có trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc, hòa đồng, cầu tiến. (TĐ2)

- Tích cực phục vụ cộng đồng và giữ gìn phẩm chất đạo đức của người trí thức (TĐ3)

- Tự học suốt đời (TĐ4).

4. Vị trí làm việc và cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1. Vị trí làm việc:

Cử nhân ngành Ngôn ngữ  học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

- Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ  học ở các trường trung học chuyên nghiệp, các viện và các trung tâm nghiên cứu.

- Làm phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

- Làm công việc văn phòng ở các cơ quan văn hóa, chính trị và kinh tế.

4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ học có thể học lên bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các ngành phù hợp: Ngôn ngữ học, và Ngôn ngữ học đối chiếu,… ở trong và ngoài nước.

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.