Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Đăng ngày: 12/07/2018

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM ban hành “Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ”;

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM về việc sửa đổi bổ sung một số điều của “Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-XHNV-SĐH ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV về việc ban hành “Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ”;

Căn cứ kế hoạch kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 của Đại học Quốc gia TP HCM;

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM thông báo về việc tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 như sau:

I.                   CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Số TT

Các ngành tuyển sinh

 

Chỉ tiêu

Hình thức xét tuyển

 

1.       

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

5

Xét hồ sơ; trình bày bài luận về dự định nghiên cứu của NCS

2.       

Dân tộc học

4

3.       

Khảo cổ học

2

4.       

Lịch sử thế giới

4

5.       

Lịch sử Việt Nam

5

6.       

Lý luận văn học

4

7.       

Ngôn ngữ học

6

8.       

Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu

6

9.       

Ngôn ngữ Nga

2

10.   

Quản lý giáo dục

8

11.   

Quản lý tài nguyên và môi trường

4

12.   

Triết học

6

13.   

Văn hóa học

7

14.   

Văn học Việt Nam

5

15.   

Xã hội học

7

* Chỉ tiêu theo từng ngành có thể thay đổi tuỳ theo số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển.

II.                THỜI GIAN XÉT TUYỂN   : tháng 10 năm 2018 (thời gian cụ thể cho từng ngành được thông báo sau).

III.             THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN SINH: 01 tháng sau ngày xét tuyển.

IV.              THỜI GIAN ĐÀO TẠO : 03 năm, khai giảng vào tháng 12 năm 2018. 

V.                 CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG/CHUYỂN ĐỔI KIẾN THỨC

- Bổ sung kiến thức dành cho ngành gần: tối thiểu 10 TC;

- Chuyển đổi kiến thức dành cho ngành khác thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn: tối thiểu 15 TC;

- Chuyển đổi kiến thức dành cho ngành khác không thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn: tối thiểu 20 TC;

- Người tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung kiến thức, người tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển phải học chuyển đổi kiến thức theo quy định.

* Danh mục ngành đúng – phù hợp, ngành gần và ngành khác: xem tại đây hoặc vào website Phòng Sau đại học/Tuyển sinh/Thông báo tuyển sinh.

VI.              ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

2. Có bài luận về hướng nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; đề xuất người hướng dẫn.

3. Được một (01) nhà khoa học có tên trong danh sách do Trường ĐH KHXH&NV công bố đồng ý nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh (nếu thí sinh trúng tuyển). Trường hợp thí sinh đề nghị người hướng dẫn không có tên trong danh sách do Trường ĐH KHXH&NV công bố, thí sinh phải xin ý kiến của Trường và được Hiệu trưởng chấp thuận trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Người hướng dẫn độc lập phải là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở đào tạo hoặc là nhà khoa học người nước ngoài, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài có hợp đồng giảng dạy, nghiên cứu khoa học với cơ sở đào tạo.

4. Có 02 thư giới thiệu của 02 giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành. Thư giới thiệu phải có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh, cụ thể:

a)    Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b)   Năng lực hoạt động chuyên môn;

c)    Phương pháp làm việc;

d)   Khả năng nghiên cứu;

đ) Khả năng làm việc theo nhóm;

e)    Điểm mạnh và yếu của thí sinh;

f)    Triển vọng phát triển về chuyên môn;

g)    Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

5. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV.

7. Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Các tạp chí khoa học và kỷ yếu hội nghị khoa học phải thuộc danh mục được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước quy định cho ngành liên quan đến ngành đào tạo.

8. Năng lực ngoại ngữ:

8.1. Người dự tuyển là công dân Việt Nam có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ như sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, được cơ quan có thẩm quyền công nhận bằng theo quy định hiện hành;

b. Có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c. Có chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM cho phép công nhận. Các chứng chỉ được công nhận xem tại đây.

d. Người dự tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không phải tiếng Anh thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn.

8.2. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

* Người có văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Thông tin về đăng ký văn bằng do nước ngoài cấp xem tại đường link: https://cnvb.wordpress.com/

VII. PHÁT HỒ SƠ, BỔ SUNG – CHUYỂN ĐỔI KIẾN THỨC

1.       Phát và nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 9/07/2018 đến hết ngày 15/9/2018.

Thí sinh có thề tải hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh tại website Phòng Sau đại học (http://sdh.hcmussh.edu.vn) trong mục Tuyển sinh -> Biểu mẫu tuyển sinh.

2. Các lớp bổ sung, chuyển đổi kiến thức: dành cho thí sinh tốt nghiệp ngành gần, ngành khác (Chỉ mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng kí. Những thí sinh thuộc diện bổ sung, chuyển đổi kiến thức nên đăng kí sớm).

- Thời gian đăng ký       : 09/7/2018  – 09/8/2018

- Thời gian học            : 10/8/2018 – 12/9/2018

 

·         Lưu ý:

-          Thí sinh không được rút hồ sơ sau khi đã nộp;

-          Thí sinh không được hoàn tiền bổ sung, chuyển đổi kiến thức sau khi có thông báo mở lớp. 

 

VIII. LỆ PHÍ – HỌC PHÍ

1. Lệ phí hồ sơ                                             : 50.000 đ

2. Lệ phí đăng ký                                        : 100.000 đ

3. Lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự tuyển):

- Thí sinh có bằng thạc sĩ               : 500.000 đ

- Thí sinh chưa có bằng thạc sĩ      : 700.000đ

4. Học phí bổ sung, chuyển đổi kiến thức   : 400.000 đ/01 tín chỉ.

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Sau Đại học, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM.

Phòng B.110, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3910.0221 - 121; Email: saudaihoc@hcmussh.edu.vn

Website: http://sdh.hcmussh.edu.vn


Chi tiết xem link: http://sdh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=fc16f946-b6da-4194-83a6-ef4581b88b2b

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.