Nhân sự Bộ môn

Danh sách nhân sự biên chế và hợp đồng chính thức tại Bộ môn

Ban chủ nhiệm Bộ môn:

1. TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Trưởng Bộ môn

 • Quản lý chung
 • Công tác nhân sự, tổ chức, quản lý văn phòng
 • Hoạt động khoa học và sau đại học

2. TS. Nguyễn Hoàng Trung, Phó Trưởng Bộ môn

 • Đào tạo đại học hệ chính quy
 • Đào tạo đại học hệ cử nhân tài năng
 • Kiểm định, đảm bảo chất lượng
 • Công tác sinh viên
 • Nghiên cứu khoa học sinh viên

3. TS. Đinh Lư Giang, Phó Trưởng Bộ môn

 • Đào tạo sau đại học
 • Nghiên cứu khoa học (hội thảo, toạ đàm, đề tài các cấp)
 • Quan hệ quốc tế
 • Thực tập thực tế, thực tập hướng nghiệp
 • Quản trị web

Hội đồng Khoa học:

1. PGS.TS Nguyễn Công Đức (BM NNH)

2. TS. Huỳnh Bá Lân (BM NNH)

3. TS. Nguyễn Hữu Chương (BM NNH)

4. TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh (BM NNH)

5. TS. Nguyễn Hoàng Trung (BM NNH)

6. TS. Đinh Lư Giang (BM NNH)

7. TS. Huỳnh Văn Thông (Khoa BC&TT)

Giảng viên biên chế:

7. ThS. Trần Thị Minh Thu

8. ThS. Dương Thị My Sa

9. ThS. Trần Thị Thuý An

10. CN. Nguyễn Thuỳ Nương

Thư ký, giáo vụ:

11. Lê Thị Trúc Hà

12. Phạm Nữ Nguyên TràGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.