Hội thảo 100 năm chữ Quốc ngữ

Hội thảo 100 năm chữ Quốc ngữ

 

Ngày 28/12/1918, vua Khải Định ra đạo dụ chính thức bãi bỏ khoa cử nho học. Năm 1919 khoa thi Hương cuối cùng được tổ chức. Từ đó mặc nhiên chữ Quốc ngữ thành chữ viết chính thức của người Việt Nam trên cả nước. Chữ Quốc ngữ đã làm biến đổi sâu sắc văn hóa Việt Nam. Không có chữ Quốc ngữ, khó lòng công cuộc Duy Tân tiến nhanh như vậy, khó lòng các cuộc vận động xã hội nửa đầu thế kỷ 20 có một tác động sâu rộng như vậy.

Hội Ngôn ngữ học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo 100 năm chữ Quốc ngữ là để ghi nhận cái mốc quan trọng này.

Chủ đề hội thảo

Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau đây:

  • Lịch sử chữ Quốc ngữ
  • Vai trò của các nhà truyền giáo trong việc truyền bá chữ Quốc ngữ buổi đầu
  • Các vấn đề ngôn ngữ học liên quan đến chữ Quốc ngữ
  • Sự ra đời và phát triển văn học chữ Quốc ngữ
  • Báo chí với việc truyền bá chữ Quốc ngữ
  • Các phong trào xã hội liên quan đến chữ Quốc ngữ
  • Sự thay đổi về giáo dục nhìn ở góc độ chữ Quốc ngữ

Địa điểm tổ chức:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 224 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3.

Thời gian tổ chức:

Ngày 21 tháng 12 năm 2019

Thời gian nhận Đăng ký – Tóm tắt tham luận: hạn chót đến hết ngày 30 tháng 10 2019.

Thời gian nhận toàn văn tham luận: hạn chót đến hết ngày 15 tháng 11 2019.

Thể lệ gửi bài:

Bài gửi đến Hội thảo là bài mới, chưa từng công bố trên Internet hoặc bất kỳ ấn phẩm nào.

Địa chỉ liên hệ:

Bài gửi theo địa chỉ sau đây: TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh, e-mail: hanhhuynhussh@gmail.com, hoặc PGS TS Hoàng Dũng, e-mail: dungh@hcmue.edu.vn.

BTC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.