Thời khóa biểu Cao học và Nghiên cứu sinh học kỳ 1, năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Cao học và Nghiên cứu sinh học kỳ 1, năm học 2020-2021

  

  Bộ môn thông báo đến anh/chị HVCH, NCS thời khóa biểu học kì 1, năm học 2020-2021.

     Chi tiết xem file đính kèm:

         1. Cao học: TKB Cao học HK1 2020-2021 - BM NNH.xls

         2. Nghiên cứu sinh: TKB NCS HK1 2020-2021 - BM NHH.xls

    Trân trọng./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.