Tọa đàm chuyên đề “Chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ thế kỷ XVII (qua các văn bản của Kinh lạy Cha)” của Nhà nghiên cứu Việt ngữ Nguyễn Cung Thông

TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ  “CHỮ HÁN, CHỮ NÔM VÀ CHỮ QUỐC NGỮ THẾ KỶ  XVII (QUA CÁC VĂN BẢN CỦA KINH LẠY CHA)” CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU VIỆT NGỮ NGUYỄN CUNG THÔNG

 

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM, nhà nghiên cứu Nguyễn Cung Thông đến thăm Trường và nói chuyện với cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên CNTN của Bộ môn.

Ông Nguyễn Cung Thông theo học ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Queensland và ngành Giáo dục học tại Đại học Monash (Melbourne, Úc). Ông có một số công trình nghiên cứu được giới Việt ngữ học quan tâm như Tiếng Việt tuyệt vời - âm m trong tiếng Việt (Melbourne, Úc - 1997) và nhiều bài viết về ngôn ngữ, nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp đăng trên mạng khoahoc.net cũng như trong các hội thảo quốc tế của Viện Việt học (California, 2006), hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba (Hà Nội, 4-7/12/2008)…

Trong buổi nói chuyện, ông Nguyễn Cung Thông đã trình bày nghiên cứu cụ thể về tiếng Việt thế kỷ thứ XVII qua cứ liệu  “Kinh lạy Cha” ở các dạng ghi nhận văn bản từ thời bình minh của chữ Quốc ngữ, đó là các bản “Kinh lạy Cha” từ các năm 1632, năm 1700-1750, giữa thế kỷ XVIII, cuối thế kỷ XVIII, năm 1787, năm 1855, năm 1870, năm 1905, năm 1925, năm 1934, năm 2017,… Từ những phân tách cụ thể và chi tiết, ông đã đưa ra các phát hiện về các dấu ấn cúa tiếng Việt cổ, sự thay đổi cách dùng trong tiếng Việt theo tiến trình lịch sử.

Buổi nói chuyện thu hút nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên trong và ngoài trường. Nghiên cứu tiếng Việt lịch sử là một lĩnh vực không mới nhưng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và hiểu biết cả về chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Kết quả trình bày của ông Nguyễn Cung Thông là một tư liệu quý giá và thú vị đối với người tham dự.

Một số hình ảnh của buổi noi chuyện:


  

 

 

Bộ môn Ngôn ngữ học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.