Thông báo về việc học trực tuyến của sinh viên Ngôn ngữ học

Thông báo về việc học trực tuyến của sinh viên Ngôn ngữ học


Hiện tại, do tình hình kéo dài của dịch bệnh, để thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ giảng dạy của Nhà trường, Bộ môn Ngôn ngữ học xin thông tin đến các bạn sinh viên một số nội dung liên quan đến đào tạo Đại học chính quy như sau:

1. TKB các môn học online (cập nhật đến ngày 07/4/2020, file đính kèm)

2. Tài khoản email sinh viên

Trường hợp sinh viên lỗi mail Trường, lớp trưởng lập danh sách và gửi lại cho cô Trúc Hà (trucha@hcmussh.edu.vn), cung cấp những thông tin sau:

- MSSV

- Họ và tên

- Di động

- Email liên hệ

3. Việc liên hệ với giảng viên

Sinh viên học lại, học vượt chủ động liên hệ các lớp đúng khóa.  

Lớp trưởng các lớp chủ động liên hệ với giảng viên phụ trách môn học với các thông tin sau:

- TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh 

           honghanhht@hcmussh.edu.vn

           091 342 1607

- TS. Nguyễn Hoàng Trung

           hoangtrung@hcmussh.edu.vn

           091 831 8247 

- ThS. Trần Thị Minh Thu

            minhthutt@hcmussh.edu.vn

            090 904 1668

- ThS. Trần Thị Thúy An

            tranthuyan@hcmussh.edu.vn

            093 739 4247

- ThS. Vũ Nguyễn Nam Khuê

            namkhue@hcmussh.edu.vn

            091 1717 177

- ThS. Võ Tuấn Vũ

            tuanvu@hcmussh.edu.vn

            0374 817 291 

- TS. Phan Mạnh Hùng

            hungphanmanh@hcmussh.edu.vn 

            091 950 0066

- ThS. Hồ Khánh Vân

            hokhanhvan1982@gmail.com 

            0975 191 697

- TS. Lê Ngọc Phương

            090 364 2585

            ngocphuongtm@yahoo.com 

Bộ môn Ngôn ngữ học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.