Lịch bảo vệ luận văn, luận án tháng 5 -6/2018

Cập nhật 21/06/2018

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN THÁNG 5-6/2018


1. Lịch bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Thị Lan Chi

- Thời gian: 14h giờ 00, thứ Năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018.

- Địa điểm: Phòng D201, Trường ĐH KHXH&NV, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

- Đề tài: " Phương thức biểu đạt ý nghĩa hàm ẩn trong tiếng Việt và tiếng Hán (trên cứ liệu một số tác phẩm văn học)"

  

2. Lịch bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Đức Chính.

- Thời gian: 08h giờ 00, thứ Năm, ngày 07 tháng 6 năm 2018.

- Địa điểm: Phòng D201, Trường ĐH KHXH&NV, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

- Đề tài: Phong cách ngôn ngữ thơ Bùi Giáng"


3. Lịch bảo vệ Luận án cấp đơn vị chuyên môn của NCS Huỳnh Thanh Thêm

- Thời gian: 14h00, ngày 15 tháng 6 năm 2018

- Địa điểm: Phòng C105, Trường ĐH KHXH&NV, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng 

- Đề tài: "Cộng đồng tam ngữ Hoa - Việt - Khmer ở Kiên Giang (Nghiên cứu trường hợp ở thị xã Hà Tiên)"


4. Lịch bảo vệ Luận văn Thạc sĩ của Học viên cao học Nguyễn Tùng Bảo Thanh

- Thời gian: 14h30, ngày 15 tháng 06 năm 2018

- Địa điểm: Phòng D302, Trường ĐH KHXH&NV, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng

- Đề tài: "Lập luận trong văn bản diễn thuyết cũa Hồ Chí Minh"


5. Lịch bảo vệ Luận văn Thạc sĩ của Học viên cao học Lê Nguyễn Quân Thụy

- Thời gian: 14h30, ngày 18 tháng 6 năm 2018

- Địa điểm: Phòng C105, Trường ĐH KHXH & NV, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng

- Đề tài: "Câu hỏi chuyên biệt trong tiếng Trung và tiếng Việt"

 

6. Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Lê Yến Phượng

- Thời gian: 8h00, ngày 29 tháng 6 năm 2018

- Địa điểm: Phòng D202, Trường ĐH KHXH & NV, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng

- Đề tài: "Mạng mạch của các văn bản nghị luận trên báo chí tiếng Việt (so sánh với các văn bản tương đương trong tiếng Anh)"


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.