THÔNG BÁO HỘI THẢO LẦN 2 - HỘI THẢO QUỐC TẾ “NHỮNG VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC Ở VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á”

THÔNG BÁO HỘI THẢO LẦN 2

HỘI THẢO QUỐC TẾ “NHỮNG VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC

Ở VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á

 

 

Ban tổ chức HTQT “Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á” kính gửi các nhà khoa học Thông báo hội thảo lần 2 với những thông tin cập nhật như sau:

 

Về thời gian (đã xác định chính thức), Hội thảo sẽ diễn ra trong 02 ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2018 (trong đó hội thảo vào ngày 21 và tổ chức du khảo miền Tây Nam Bộ vào ngày 22/12/2018).

Về việc gia hạn thời gian nhận tham luận:

  • Hết hạn nhận tóm tắt tham luận: 15/10/2018;
  • Hết hạn nhận toàn văn tham luận: 30/10/2018;
  • Hết hạn nhận đăng ký tham dự hội thảo: 15/11/2018.

Thông báo kết quả phản biện: trước ngày 15/11/2018

Các thông tin như chương trình chi tiết, kết quả tuyển chọn bài báo cáo, hội đồng khoa học, quy cách tóm tắt, quy cách áp phích, các hoạt động tiền Hội thảo và hậu Hội thảo… cũng được cập nhật thường xuyên trên trang chủ của Bộ môn Ngôn ngữ học http://nnh.hcmussh.edu.vn.

Ban Tổ chức 

 Chi tiết thông báo:

- Tiếng Việt:Thumoi-LAN2-VI-done-2.docx

- Tiếng Anh: Thumoi-2ND-EN-done-2.docx

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.