Một số tóm tắt đề tài đăng kí tham gia Hội thảo quốc tế "Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á"

Ngày đăng 12/08/2018 - Tuấn Vũ

Một số tóm tắt đề tài đăng kí tham gia Hội thảo quốc tế "Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á"

Ban tổ chức Hội thảo quốc tế "Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á" cập nhật một số tóm tắt tham luận đăng kí tham gia hội thảo, bao gồm:

1. Đề tài "Từ chỉ đơn vị đo lường ước lượng trong tiếng Việt từ góc nhìn ngôn ngữ văn hóa" -  Huỳnh Thị Hồng Hạnh

2. Đề tài "Motion Event in Vietnamese"Nguyễn Hoàng Trung

3. Đề tài "Vấn đề sử dụng dấu trích dẫn đơn (Single Quotation Marks) ‘’ trên báo trực tuyến tiếng Việt hiện nay"Dương Thị My Sa

4. Đề tài "Tác tử phủ định siêu ngôn ngữ trong tiếng Việt: Nghiên cứu trường hợp với từ “đâu” "Nguyễn Thùy Nương

  Chi tiết tóm tắt vui lòng xem file đính kèm: Tóm tắt tham luận đăng kí tham gia hội thảo 1.pdf

  Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tham luận tham gia hội thảo trong thời gian tới.

Trân trọng./.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.