TB Nộp báo cáo tình hình học tập của NCS

Đăng ngày 26.9.2017

Căn cứ vào quy chế đào tạo, quy định về việc thực hiện luận án và báo cáo tình hình học tập theo định kỳ của nghiên cứu sinh, nay Bộ môn Ngôn ngữ học trân trọng thông báo đến quý Anh (Chị) nghiên cứu sinh các ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, Ngôn ngữ học từ khoá 2014 đến 2017 về việc nộp báo cáo tình hình học tập như sau:

1. Theo quy định, quý Anh (Chị) nghiên cứu sinh các khoá 2014 đến 2017 sẽ nộp báo cáo tình hình học tập cho Bộ môn Ngôn ngữ học và Phòng Sau đại học định kỳ 02 lần/ năm.

2. Mỗi nghiên cứu sinh làm 03 bản báo cáo tình hình học tập (theo mẫu), có xác nhận của người hướng dẫn và gửi đến Văn phòng Bộ môn Ngôn ngữ học.

3. Thời gian nộp lần 01 năm 2017 chậm nhất là vào ngày 09/10/2017, lần 02 là ngày 01/3/2018.

4. Những nghiên cứu sinh nào đã bảo vệ xong luận án (cấp đơn vị chuyên môn) thì không cần nộp báo cáo này.

(Xin xem thêm Số tay cẩm nang hướng dẫn sau đại học trên trang web của Phòng Sau đại học để biết thêm chi tiết).

Để đảm bảo thực hiện theo quy chế, đề nghị quý Anh (Chị) nghiên cứu sinh nộp báo cáo tình hình học tập đúng thời gian quy định trên.
Trân trọng./.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.