Thu học phí đợt 2 năm học 2016-2017 dành cho sinh viên hệ Chính quy

 

               ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN                                   Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng  4  năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v thu học phí đối với sinh viên hệ Chính qui tập trung)

  Nhà trường tiến hành thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017, học kỳ hè NH 2015-2016, Giáo dục quốc phòng đối với sinh viên hệ chính qui theo lịch như sau:

*Cơ sở Đinh Tiên Hoàng thứ ba (09/5/2017) và thứ tư (10/5/2017) tại hội trường nhà D.

Thời gian :  Buổi sáng từ 8:00 giờ đến 11:00 giờ

                    Buổi chiều từ 13:00 giờ đến 16:00 giờ

Sinh viên đem theo phiếu Kết quả đăng ký môn học để đóng học phí. Riêng khóa 2016 sẽ nộp phiếu Kết quả đăng ký môn học của cả 2 học kỳ 1 và 2.

Việc đóng học phí là nghĩa vụ của sinh viên. Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo thông báo. Sinh viên nào không đóng học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự thi.                                                                 

    Phòng Kế hoạch – Tài chính

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.