TB Gia hạn luận án NCS khóa 2014

Đăng ngày 26.9.2017

Căn cứ vào quy chế đào tạo, quy định về việc thực hiện luận án, nay Bộ môn Ngôn ngữ học trân trọng thông báo đến quý Anh/Chị nghiên cứu sinh các ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, Ngôn ngữ học khoá 2014 về việc gia hạn luận án như sau:

1. Theo quy định, quý Anh (Chị) nghiên cứu sinh khoá 2014 (nhận Quyết định trúng tuyển vào ngày 16/10/2014) phải nhanh chóng hoàn thành luận án và nộp hồ sơ bảo vệ luận án chậm nhất là ngày 16/10/2017. Những nghiên cứu sinh chưa thể hoàn thành luận án vào thời gian trên đều phải nộp đơn xin gia hạn.

2. Thời gian gia hạn tối đa là 12 tháng kể từ ngày hết hạn 03 năm.

3. Đơn xin gia hạn làm thành 03 bản (theo mẫu), có xác nhận của người hướng dẫn và gửi đến Văn phòng Bộ môn chậm nhất là ngày 09/10/2017.

(Xin xem thêm Số tay cẩm nang hướng dẫn sau đại học trên trang web của Phòng Sau đại học để biết thêm chi tiết).

Để đảm bảo thực hiện theo quy chế, đề nghị quý Anh (Chị) nghiên cứu sinh nộp đơn gia hạn đúng thời gian quy định trên.

Trân trọng./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.