Chương trình đào tạo Cử nhân NNH

Chương trình đào tạo này đang được Nhà trường xét duyệt, vì vậy chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi sẽ cập nhật khi chương trình được hoàn thiện.

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÔN NGỮ HỌC

STT

MÔN HỌC

TC

SỐ TIẾT

 

 

 

120

LT

TH

Số tiết

 

I

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

28

 

 

 

 

I.1.

KIẾN THỨC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - BẮT BUỘC

13

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

2

 

30

 

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

3

 

45

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

 

30

 

4

Đường lối cách mạng Việt Nam

3

3

 

45

 

5

Pháp luật đại cương

3

3

 

45

 

I.2.

KIẾN THỨC KHỐI NGÀNH NHÂN VĂN - BẮT BUỘC

12

 

 

 

 

6

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

2

 

30

 

7

Dẫn luận ngôn ngữ học

2

2

 

30

 

8

Thực hành văn bản tiếng Việt

2

2

 

30

 

9

Hán văn cơ sở

2

1

1

45

 

10

Chữ Nôm

2

1

1

45

 

11

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

2

 

30

 

I.3.

KIẾN THỨC KHỐI NGÀNH NHÂN VĂN - TỰ CHỌN

3

 

 

 

 

12

Nhân học đại cương

2

2

 

30

 

13

Logic học đại cương

2

2

 

30

 

14

Xã hội học đại cương

2

2

 

30

 

15

Tâm lý học đại cương

2

2

 

30

 

16

Tôn giáo học đại cương

2

2

 

30

 

17

Chính trị học đại cương

2

2

 

30

 

18

Tiến trình lịch sử Việt Nam

3

3

 

45

 

19

Lịch sử văn minh thế giới

3

3

 

45

 

I.4.

KIẾN THỨC KHỐI NGÀNH TỰ NHIÊN - TỰ CHỌN

3

 

 

 

 

20

Thống kê cho khoa học xã hội

2

2

 

30

 

21

Môi trường và phát triển

2

2

 

30

 

I.5.

KIẾN THỨC BỔ TRỢ - TỰ TÍCH LUỸ

24

 

 

 

 

22

Tin học

3

 

 

 

 

23

Ngoại ngữ

10

 

 

 

 

24

Giáo dục thể chất

4

 

 

 

 

25

Giáo dục quốc phòng

7

 

 

 

 

II

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

92

 

 

 

 

II.1

BẮT BUỘC

74

 

 

 

 

26

Ngôn ngữ học đại cương

3

3

 

45

 

27

Ngữ âm học tiếng Việt

2

2

 

30

 

28

Từ vựng học tiếng Việt

2

2

30

 

29

Ngữ pháp học tiếng Việt

4

4

 

60

 

30

Phong cách học tiếng Việt

2

2

 

30

 

31

Lý thuyết văn bản

2

2

30

 

32

Đại cương lý luận văn học

3

3

45

 

33

Tổng quan văn học dân gian Việt Nam

2

2

30

 

34

Tổng quan văn học cổ điển Việt Nam

3

3

45

 

35

Tổng quan văn học hiện đại Việt Nam

2

2

30

 

36

Điền dã ngôn ngữ học và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam

2

2

30

 

37

Phương ngữ học và phương ngữ tiếng Việt

2

2

30

 

38

Lịch sử ngôn ngữ học: các trường phái

4

4

60

 

39

Các loại hình ngôn ngữ

2

2

30

 

40

Âm vị học

2

2

30

 

41

Ký hiệu học

2

2

30

 

42

Ngôn ngữ báo chí và ngôn ngữ văn chương

4

4

60

 

43

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

2

30

 

44

Ngữ nghĩa học và ngữ dụng học

5

5

75

 

45

Ngữ pháp chức năng

2

2

30

 

46

Ngôn ngữ học xã hội

2

2

30

 

47

Các phạm trù ngữ pháp

2

2

30

 

48

Danh học: nhân danh và địa danh

2

2

30

 

49

Nhập môn ngôn ngữ học ứng dụng

2

2

30

 

50

Nhập môn các lý thuyết cú pháp

2

2

30

 

51

Tiếng Anh chuyên ngành ngôn ngữ học 1

3

3

45

 

52

Tiếng Anh chuyên ngành ngôn ngữ học 2

3

3

45

 

53

Thực tập, thực tế

4

0

4

120

 

54

Niên luận (năm 3, học kỳ 1)

2

0

2

60

 

II.2

TỰ CHỌN 1 trong 3 định hướng sau

18

 

 

 

 

II.2.1

Hướng nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học:

 

 

 

 

 

55

Khóa luận

6

6

 

90

 

56

Thực tập hướng nghiệp

3

0

3

90

 

57

Chữ viết và lịch sử chữ Quốc ngữ

2

2

 

30

 

58

Biên tập và soạn thảo văn bản hành chính

2

2

 

30

 

59

Tiếng Việt trong trường phổ thông

2

2

 

30

 

60

Từ Hán-Việt

2

2

 

30

 

61

Ngôn ngữ và văn hoá

2

2

 

30

 

62

Từ điển học

2

2

 

30

 

63

Ferdinand de Saussure với giáo trình Ngôn ngữ học đại cương

2

2

 

30

 

64

Ngôn ngữ học tâm lý

2

2

 

30

 

65

Các ngôn ngữ Đông Nam Á

2

2

 

30

 

66

Hệ thống vần cái tiếng Việt

2

2

 

30

 

67

Thành ngữ học và thành ngữ tiếng Việt

2

2

 

30

 

68

Thụ đắc ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ

2

2

 

30

 

69

Ngôn ngữ học ngữ liệu

2

2

 

30

 

70

Từ loại và từ loại tiếng Việt

2

2

 

30

 

71

Lịch sử tiếng Việt

2

2

30

 

72

Ngôn ngữ học và lý thuyết dịch

2

2

 

30

 

73

Lo-gich ngữ nghĩa tiếng Việt

2

2

30

 

74

Hán Nôm tăng cường

3

2

1

60

 

II.2.2

Hướng báo chí, xuất bản, văn phòng (liên thông với Khoa BC-TT, Bộ môn Lưu trữ)

 

 

 

 

 

55

Khóa luận

6

6

0

90

 

56

Thực tập hướng nghiệp

3

0

3

90

 

57

Nghiệp vụ biên tập sách

2

2

 

30

 

58

Phỏng vấn

3

3

 

45

 

59

Tin

3

3

 

45

 

60

Phóng sự điều tra

3

3

 

45

 

61

Kỹ thuật nhiếp ảnh và ảnh báo chí

3

3

 

45

 

62

Kỹ thuật làm báo trực tuyến

3

3

 

45

 

63

Quan hệ công chúng (PR) ứng dụng

3

3

 

45

 

64

Quảng cáo

2

2

 

30

 

65

Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản

4

4

 

60

 

66

Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành chính văn phòng

3

3

 

45

 

67

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

2

2

 

30

 

68

Công tác văn thư lưu trữ trong các doanh nghiệp

2

2

 

30

 

69

Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng

2

2

 

30

 

II.2.3

Hướng giảng dạy ngữ văn và nghiên cứu nghệ thuật (liên thông với Khoa Văn học)

 

 

 

 

 

55

Khóa luận

6

6

0

90

 

56

Thực tập hướng nghiệp

3

0

3

90

 

57

Nhập môn sân khấu

2

2

 

30

 

58

Nhập môn điện ảnh

2

2

 

30

 

59

Kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh

2

2

 

30

 

60

Văn học dịch và dịch văn học

2

2

 

30

 

61

Thưởng thức và sáng tác thơ

2

2

 

30

 

62

Thưởng thức và sáng tác văn xuôi

2

2

 

30

 

63

Thưởng thức âm nhạc

2

2

 

30

 

64

Thưởng thức mỹ thuật

2

2

 

30

 

65

Nghệ thuật sân khấu phương Đông

2

2

30

 

66

Đại cương nghệ thuật học

2

2

 

30

 

67

Tác phẩm văn học và thể loại văn học

4

4

 

60

 

68

Tiến trình văn học

2

2

 

30

 

69

Văn học phương Đông

3

3

 

45

 

70

Văn học phương Tây

3

3

 

45

 

71

Các phương pháp phê bình văn học

2

2

 

30

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.