• Ẩn dụ trong địa danh Việt Nam

   Minh họa: Cầu chữ Y (TP.HCM)

   

 • Cần hiểu đúng và thống nhất cách viết địa danh Đắc Lắc

  Tóm tắt:

  Địa danh ẩn chứa nhiều giá trị ngôn ngữ, bản sắc văn hóa của một vùng đất, một tộc người. Hiểu đúng và thống nhất cách viết địa danh trên cơ sở khoa học là thể hiện trình độ nhận thức về văn hóa và ngôn ngữ. Địa danh Đắc Lắc hiện nay tên gọi không thay đổi nhưng có nhiều cách hiểu và cách viết khác nhau. Bài viết đã phân tích các cách viết địa danh Đắc Lắc và dựa trên cơ sở khoa học để đưa ra các quan điểm về cách viết thống nhất địa danh này.

 • Một vài nhận xét về ý niệm “tim”

  1. Khởi đi  từ lý thuyết nghiệm thân, một lý thuyết xuất phát từ nhiều trường phái ngôn ngữ học khác nhau, với những cách kiến giải rất phức tạp [8], nhưng giữa các kiến giải ấy, lại có đặc điểm chung, các tác giả đều cho rằng, cách thức tư duy của con người có liên quan đến những trải nghiệm cơ thể và con người dùng những kinh nghiệm ấy để tương tác với môi trường vật chất chung quanh, dưới sự chi phối của một nền văn hóa nhất định.

 • Suy nghĩ về một số tư tưởng ngôn ngữ học của GS.TSKH. Nguyễn Lai

  Hình ảnh: GS Nguyễn Lai

  Nhà xuất bản Từ điển bách khoa vừa cho in một tuyển tập các công trình nghiên cứu của GS Nguyễn Lai – vốn được ông dùng như là bộ bài giảng cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

 • Trở lại vấn đề “câu đặc biệt” trong tiếng Việt

  1. Trong tiếng Việt, có những câu mà trên ngôn bản, chỉ do một từ hay một ngữ chính - phụ tạo thành. Có thể nhận thấy thái độ không giống nhau (biểu thị những quan điểm lý thuyết khác nhau) của các nhà nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt đối với hiện tượng đó.

 • Vùng tiếp xúc, giao lưu ngôn ngữ, giao lưu văn hóa đặc sắc Tây Nguyên và một số vấn đề khoa học xã hội

    1.    Nếu Việt Nam là bức tranh thu gọn của khu vực Đông Nam Á về trạng thái tiếp xúc, giao lưu ngôn ngữ và văn hóa, thì Tây Nguyên là vùng địa lý - lịch sử tiêu biểu và đặc sắc của trạng thái đó.

 • Thăng trầm chữ Việt

  Trang đầu quyển Từ điển Việt – Bồ – La của Alexandre de Rhodes

  Ngày 1-1-1882, chính quyền thực dân Pháp đã buộc người Việt ở Nam kỳ “phải dùng chữ quốc ngữ”. Nội dung quan trọng này nằm trong nghị định ra ngày 6-4-1878 “về việc dùng tiếng An Nam bằng mẫu tự Latin” do thống đốc Nam kỳ Lafont ký.

12