Nhân sự Bộ môn Ngôn ngữ học

Cập nhật 09/05/2019

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KHOA NGÔN NGỮ HỌC

(Nhiệm kỳ 2018-2022)

TRƯỞNG KHOA

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Phụ trách chung

 • Quản lý công tác tổ chức, nhân sự, hành chính văn phòng;
 • Đào tạo Sau đại học;
 • Công tác tổ chức Hội thảo, Tọa đàm, NCKH;
 • Quản lý chương trình CNTN (2018-2022)

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Hoàng Trung

TS. Phan Thanh Bảo Trân

Phụ trách

 • Các hoạt động quan hệ quốc tế;
 • Đào tạo đại học hệ CQ;
 • Đào tạo cử nhân tài năng;
 • Thực tập, điền dã.

 

Phụ trách

 • NCKH của giảng viên và sinh viên;
 • Công tác Kiểm định, đảm bảo chất lượng;
 • Công tác sinh viên;
 • Web Bộ môn.


BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

GIÁO VỤ

 

THƯ KÍ

ThS. Phạm Nữ Nguyên Trà

ThS. Lê Thị Trúc Hà

 • Sau đại học
 • Đại học
 • Hội thảo, Tọa đàm
 • CNTN
 • Nghiên cứu khoa học GV
 • Công tác sinh viên
 • Cố vấn học tập
 • Nghiên cứu khoa học SV
 • Đảm bảo chất lượng, khảo thí bậc sau đại học
 • Đảm bảo chất lượng, khảo thí bậc đại học
 • Hành chính văn phòng
 • Hành chính văn phòng
 • Công đoàn

 

CÁN BỘ KIÊM NHIỆM HỖ TRỢ

ThS. Trần Thị Thúy An

- Đảm bảo chất lượng, kiểm định 

 

ThS. Trần Thị Minh Thu

- Phụ trách NCKH giảng viên;

- Công đoàn.

ThS. Nguyễn Thùy Nương

- Phụ trách NCKH sinh viên;

- Công tác truyền thông, câu lạc bộ SV;

- Công đoàn.

ThS. Dương Thị My Sa

- Chủ nhiệm CNTN (18-22).

TS. Phạm Hồng Hải

- Hỗ trợ công tác hội thảo, in ấn, biên tập, xuất bản;

- Hỗ trợ công tác điền dã.

ThS. Võ Tuấn Vũ

- Phụ trách học bổng, Đoàn Hội

- Phụ trách công tác sinh viên

ThS. Nguyễn Thùy Dương

- Đang du học tại Nhật Bản

CN. Lưu Thị Cẩm Thu

- Phụ trách Web

Bản phân công nhiệm vụ này được thực hiện từ tháng 03/2021

(sẽ có điều chỉnh tùy tình hình thực tế)

 PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC KHOA
 

 LỊCH TRỰC PHÒNG TƯ LIỆU


  

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.