Nhân sự Bộ môn

Danh sách nhân sự biên chế và hợp đồng chính thức tại Bộ môn

Ban chủ nhiệm Bộ môn: ​

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Phụ trách chung

- Quản lý công tác tổ chức, nhân sự, hành chính văn phòng

-  Kiêm nhiệm một số công tác tổ chức hoạt động khoa học và sau đại học

  

PHÓ TRƯỞNG BM

 

PHÓ TRƯỞNG BM

TS. Nguyễn Hoàng Trung

TS. Đinh Lư Giang

Phụ trách

Phụ trách

               -         Đào tạo đại học hệ CQ

-         Đào tạo Sau đại học

               -         Đào tạo cử nhân tài năng

-         Nghiên cứu KH (hội thảo, tọa đàm, đề tài các cấp…)

               -         Kiểm định, đảm bảo chất lượng

-         Quan hệ quốc tế

               -        Công tác sinh viên

-         Thực tập, điền dã

               -        NCKH sinh viên

-         Web BM

Trợ lý: Trúc Hà

Trợ lý: Nguyên Trà

 
 
 
 
 
 
 
 

Cán bộ Kiêm nhiệm Hỗ trợ 


Trần Thị Thúy An

- Đảm bảo chất lượng (phối hợp với Thùy Dương)

 

 

Trần Thị Minh Thu

- Cử nhân tài năng

- Hội thảo, tọa đàm (Phối hợp với Nguyên Trà)

Nguyễn Thùy Nương

- Phụ trách NCKH giảng viên, sinh viên

Dương Thị My Sa

- Nghỉ sinh

Vũ Nguyễn Nam Khuê

- Phụ trách web

- Công tác truyền thông

Võ Tuấn Vũ

- Phụ trách Web

- Phụ trách công tác sinh viên

Nguyễn Thùy Dương

- Đảm bảo chất lượng (phối hợp với Thúy An)

 


 

Bộ phận văn phòng

 

1. Trợ lý: Phạm Nữ Nguyên Trà

-  Sau đại học

Cử nhân tài năng

Nghiên cứu khoa học 

2. Thư ký: Lê Thị Trúc Hà

Đại học

Công tác sinh viên

Cố vấn học tập

Đảm bảo chất lượng (khảo thí)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.