Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Nội dung đang được cập nhật

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC

 

1. Phương thức giảng dạy môn học (phương thức II)

 

 

TT

Môn học

Khối lượng (tín chỉ)

HK

TS

LT

TN

BT, TL

 

Số tiết

Số tiết

Số tiết

 

I

Khối kiến thức bắt buộc

14

 

 

 

1,2

1

Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

2

30

 

120

1

2

Âm vị học thực hành và âm vị học tiếng Việt

2

30

 

120

1

3

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

30

 

120

1

4

Ngữ nghĩa học

2

30

 

120

1

5

Lô gích và ngôn ngữ

2

30

 

120

1

6

Lịch sử ngôn ngữ học châu Âu (phần 1): Ferdinand de Saussure và Giáo trình ngôn ngữ học đại cương

2

30

 

120

2

7

Ngôn ngữ văn chương và phong cách học

2

30

 

 

2

II

Khối kiến thức tự chọn

16

 

 

 

1, 2, 3

8

Ngữ dụng học

2

30

 

120

 

9

Lịch sử ngôn ngữ học châu Âu (phần 2): Các trường phái tiêu biểu sau Ferdinand de Saussure

2

30

 

120

 

10

Trường phái ngôn ngữ học miêu tả Mỹ và ngôn ngữ học tạo sinh

2

30

 

120

 

11

Ký hiệu học

2

30

 

120

 

12

Ngôn ngữ học tri nhận

2

30

 

120

 

13

Ngôn ngữ học đại cương

2

30

 

120

 

14

Loại hình học các ngôn ngữ và một số vấn đề về loại hình tiếng Việt và các ngôn ngữ đơn lập ở Đông Nam Á

2

30

 

120

 

15

Phương pháp so sánh lịch sử và phương pháp so sánh loại hình

2

30

 

120

 

16

Ngôn ngữ và văn hóa

2

30

 

120

 

17

Ngữ pháp chức năng tiếng Việt

2

30

 

120

 

18

Phương ngữ học

2

30

 

120

 

19

Lịch sử ngữ âm tiếng Việt

2

30

 

120

 

20

Chữ viết và lịch sử chữ viết ở Việt Nam

2

30

 

120

 

21

Từ điển học

2

30

 

120

 

22

Ngôn ngữ học trong biên tập xuất bản

2

30

 

120

 

23

Ngôn ngữ học và lý thuyết dịch

2

30

 

120

 

24

Ngôn ngữ học tâm lý

2

30

 

120

 

25

Trật tự từ trong tiếng Việt và trật tự từ trong các ngôn ngữ khác

2

30

 

120

 

26

Ngôn ngữ học xã hội

2

30

 

120

 

27

Lịch sử ngôn ngữ học

2

30

 

120

 

28

Lịch sử Việt ngữ học

2

30

 

120

 

29

Ngôn ngữ và truyền thông

2

30

 

120

 

30

Các phương pháp phân tích ngữ pháp

2

30

 

120

 

31

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

2

30

 

120

 

32

Từ nguyên học và từ nguyên học tiếng Việt

2

30

 

120

 

33

Các phương tiện tình thái tiếng Việt

2

30

 

120

 

34

Các phạm trù ngữ pháp của vị từ

2

30

 

120

 

35

Từ loại và vấn đề từ loại trong tiếng Việt

2

30

 

120

 

36

Ngôn ngữ học máy tính

2

30

 

120

 

37

Ngôn ngữ học ngữ liệu

2

30

 

120

 

38

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

2

30

 

120

 

39

Nghĩa học Việt ngữ

2

30

 

120

 

III

Khối kiến thức luận văn

12

 

 

 

 

 

Xây dựng đề cương luận văn

2

 

 

 

2

 

Luận văn thạc sĩ

10

Bảo vệ LV trước HĐ

3,4

 

TỔNG CỘNG

42

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phương thức I chỉ học các môn trong 3 học kỳ: 1, 2, 3.

2. Phương thức nghiên cứu (phương thức II)

 

TT

Môn học

Khối lượng (tín chỉ)

HK

TS

LT

TN

BT, TL

 

Số tiết

Số tiết

Số tiết

 

Môn học bắt buộc

2

 

 

 

 

1

Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

2

 

 

120

1

Môn học tự chọn (Chọn 06 trong số các môn học sau đây)

12

 

 

 

 

2

Âm vị học thực hành và âm vị học tiếng Việt

2

30

 

120

1,2

3

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

30

 

120

1,2

4

Ngữ nghĩa học

2

30

 

120

1,2

5

Lô gích và ngôn ngữ

2

30

 

120

1,2

6

Lịch sử ngôn ngữ học châu Âu (phần 1): Ferdinand de Saussure và Giáo trình ngôn ngữ học đại cương

2

30

 

120

1,2

7

Ngôn ngữ văn chương và phong cách

2

30

 

120

1,2

8

Ngữ dụng học

2

30

 

120

1,2

9

Từ loại và vấn đề từ loại trong tiếng Việt

2

30

 

120

1,2

10

Các phương pháp phân tích ngữ pháp

2

30

 

120

1,2

11

Ngôn ngữ học tri nhận

2

30

 

120

1,2

12

Loại hình học các ngôn ngữ và một số vấn đề về loại hình tiếng Việt và các ngôn ngữ đơn lập ở Đông Nam Á

2

30

 

120

1,2

13

Ngôn ngữ học trong biên tập xuất bản

2

30

 

120

1,2

14

Các phương tiện tình thái tiếng Việt

2

30

 

120

1,2

15

Các phạm trù ngữ pháp của vị từ

2

30

 

120

1,2

16

Ngôn ngữ học máy tính

2

30

 

120

1,2

17

Từ nguyên học và từ nguyên học tiếng Việt

2

30

 

120

1,2

18

Ngôn ngữ học xã hội

2

30

 

120

1,2

19

Lịch sử ngôn ngữ học

2

30

 

120

1,2

20

Lịch sử Việt ngữ học

2

30

 

120

1,2

21

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

2

30

 

120

1,2

 

Khối kiến thức luận văn

30

 

 

 

 

 

Xây dựng đề cương luận văn

2

 

 

 

2

 

Luận văn thạc sĩ

28

Bảo vệ LV trước HĐ

3,4

 

TỔNG CỘNG

44

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.