THÔNG BÁO HỘI THẢO

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG "NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM".

Vui lòng xem chi tiết:

Thông báo hội thảo (tập tin pdf)

 

 

TT Di sản các nhà Khoa học VN Tiếp nhận di sản tư liệu của GS Bùi Khánh Thế

Hơn 2.400 đầu tài liệu của GS.TS Bùi Khánh Thế vừa được chuyển giao cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, lễ tiếp nhận diễn ra tại TP.HCM vào sáng 15-4.FACEBOOK GROUP

Mời các bạn sinh viên, HVCH và NCS tham gia Nhóm FB của Bộ môn Ngôn ngữ học để cập nhật thông tin hoạt động.